Sosyal Politika Seminerleri 2018-2019: Türkiye’nin Büyük Dönüşümü: Ayşe Buğra’ya Armağan

Türkiye’nin Büyük Dönüşümü:

Ayşe Buğra’ya Armağan

22 ŞUBAT 2019 CUMA

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

KRİTON CURİ SALONU

 

 09. 45: Açılış Konuşması

 10. 00: Prof. Dr. Ayşe Buğra, “Bugün, Burada Sosyal Politika Üzerine Düşünmek.”

I. OTURUM (10.30 – 12.30)

SOSYAL POLİTİKA:  KURUMLAR, AKTÖRLER, DEVAMLILIKLAR VE DÖNÜŞÜMLER

Moderatör: Volkan Yılmaz

- Asena Günal, “Türkiye’de Devlet-Vatandaş İlişkilerine Sağlık Sistemi Üzerinden Bakmak: Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi ve Başarısızlık Nedenleri.”

- Asya Saydam, “Türkiye’de Emeklilik Reformları ve Emek Piyasası.”     

- Başak Akkan, “Türkiye’de Aileci Refah Rejiminin Dönüşen Çehresi: Engelli ve Yaşlı Bakımı Politikalarında Devamlılık ve Değişim.”

- Özgür Burçak Gürsoy ve Berra Zeynep Dodurka, “Türkiye’de Kırsal Yoksulluğun Güncel Durumunun Eleştirel Bir Değerlendirmesi.”

Tartışmacı:  Prof. Dr. Ünal Zenginobuz (Boğaziçi Üniversitesi)

 12.30 – 13.30 : ÖĞLE ARASI

II. OTURUM (13.30 – 15.00)

EŞİTLİĞİ VE FARKLILIĞI BİR ARADA DÜŞÜNMEK

Moderatör: Osman Savaşkan

- Volkan Yılmaz, “Eşitliğin Farklılıklarla Bağdaşabilirliği Üzerine Bir Değerlendirme.”

- Mehmet Ertan, “Eşitlik ve Farklılığı Bir Arada Düşünebilmek: Alevi Hareketinin Eşit Yurttaşlık Talebi.”

- Özlem Altan Olcay, “Eleştiri Siyaseti: Çok Kültürlülük, Post Sömürgecilik, Demokrasi Teşviki Yazınları Ekseninde Ortadoğu’da Kadın Hakları.”

Tartışmacı:  Prof. Dr. Çağlar Keyder (Koç Üniversitesi)

15.00 – 15.15 : Kahve Arası

III. OTURUM (15.15 – 17.15)

ÇALIŞMA HAYATI, EMEK SÜREÇLERİ VE TOPLUMSAL HAREKETLER

Moderatör: Mehmet Ertan

- Ayşe Alnıaçık, “Politik Bir Sorun Olarak Kadın İstihdamı ve Toplumsal Cinsiyet Siyasetindeki Kurumsallaşma.”

- Ebru Işıklı, “İşe Alım Endüstrisinin İşsizliği Yönetmedeki Rolü.”

- Alpkan Birelma, “Türkiye Sendikal Hareketinde Aykırı Bir Yeniden Canlanma Vakası: TÜMTİS’in Yakın Dönemdeki Atılımı.”

- Mehmet Baki Deniz, “Kent Hakkı Tartışması Etrafında Türkiye’de Kentsel Toplumsal Hareketler: İstanbul Başıbüyük ve Ankara Dikmen Vadisi Örnekleri.”

Tartışmacı:  Prof. Dr. Mine Eder (Boğaziçi Üniversitesi)