Öğretim Üyeleri

bugray@boun.edu.tr
0 212 359 75 65
basak.akkan@boun.edu.tr
0 212 359 75 64
biray@boun.edu.tr
0 212 359 75 63
serra@boun.edu.tr
0 212 359 75 63
zenginob@boun.edu.tr
0 212 359 75 63
hande.sart@boun.edu.tr
0 212 359 75 63
tuna.kuyucu@boun.edu.tr
0 212 359 48 34